ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

CSR-DIW Continuous Award 2019

แชร์

บริษัทฯ   เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน(CSR-DIW Continuous 2019)  และได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆ  ทั้งภายในโรงงาน และชุมชนใกล้เคียงเป็นไปตามข้อกำหนดของ CSR-DIW Continuous Award  เป็นผลสำเร็จ จึงได้รับการ  พิจารณาให้ไปรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2562 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ภายในงาน  "Eco Innovation 2019" เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562