ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเวปไซต์ของบริษัทฯ

แชร์

วันที่/เวลา   03 พ.ค. 2565 17:41:00
หัวข้อข่าว    เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเวปไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์  UEC
แหล่งข่าว     UEC

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดําเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้จากเว๊ปไซต์บริษัทฯ ที่ https://www.unimit.com/th/report/sm_68